Kategorier
VVS

VVS Stockholm – Hur mår dina stammar?

Som villaägare så handlar mycket om att agera preventivt. Genom att hålla saker och ting under uppsikt så kan man komma undan de höga kostnader som akuta skador för med sig. Skapar man ett bra schema för underhåll så kan man även planera för framtida åtgärder där exempelvis ett takbyte eller en dränering kan bekostas av en buffert man byggt upp som lite av en stridskassa.

Men, det finns även saker som man själv inte kan kontrollera och hålla under uppsikt. Stammarna är ett typiskt exempel på ett sådant område. Där bör man anlita ett företag inom VVS i Stockholm för professionell hjälp med att dels se över vilket skick stammarna håller – och dels också för att vidta åtgärder om någonting visar sig vara problematiskt.

Stammarna är de rör och ledningar för avlopp och vatten som löper på insidan av huskroppen – och som en följd av detta finns också problem för dig att på egen hand kontrollera skicket på dem.

Ett företag inom VVS i Stockholm ger dig nya stammar

Ett företag inom VVS i Stockholm kan med hjälp av ny teknik genomföra en rörinspektion. Detta sker med hjälp av kamera-utrustade slangar som förs in i stammarna och där man sedan – via en dator kan se över om det finns sprickor eller annat oroväckande.

Inte sällan så kan företaget inom VVS i Stockholm även komplettera en rörinspektion med en rörspolning. Finns det stopp – eller risk för detta som exempelvis en följd av fett, smuts eller annat i stammarna – så kan detta spolas bort med hett vatten och högt tryck. Det gör att man minimerar riskerna.

Skulle emellertid en rörinspektion visa på brister i stammarna så är det dags att agera. Något som numera inte är synonymt med ett dyrt och tidskrävande stambyte: idag finns ny teknik som innebär att man bygger nya rör inuti de befintliga. Tekniken kallas relining och det ger dig nya stammar för en bråkdel av priset – och där arbetet tar någon arbetsdag. Även en relining kan idag erbjudas av de flesta företag inom VVS i Stockholm.