Kategorier
VVS

Om du inte kan ett skvatt om VVS – ring en rörmokare i Stockholm

Egentligen finns det ingen anledning att lägga tid på att lära sig fixa med rören själv. Inte när det är så enkelt att ringa efter hjälp från en rörmokare.

Det moderna samhället har blivit otroligt specialiserat. Även om du är expert på ditt eget yrke och har full koll på vad du gör inom dina specialområden, är det inte säkert att du klarar av ens de enklaste arbetsuppgifterna i ett annat yrke. Som rörmokeri, till exempel.

För en rörmokare är det hur enkelt som helst att byta blandare i en dusch. Men för dig? Vet du ens var du ska börja? Rörmokeri är inte riktigt lika känsligt som arbeten där elektricitet är inblandade. En hel del saker får du göra själv. Men kan du? Sannolikt inte, såvida du inte själv råkar vara just rörmokare såklart.

Rörmokare och VVS-installatör är samma sak

Som tur är finns det en hel del rörmokare i Stockholm som kan rycka ut och hjälpa dig när det blivit något tjall på rören i ditt hem, eller om blandaren slutat fungera. Rörmokare kallas även för VVS-installatör. VVS står för värme, ventilation och sanitet. Inom området “sanitet” ryms allt det som hör till vattenrör, som toaletter, handfat och blandare.

Om du har ett akut problem med dina rör bör du självklart ringa en rörmokare akut. Det finns ett flertal rörmokare i Stockholm som erbjuder sina tjänster på jourtider. Till exempel bör du inte vänta med att ringa rörmokaren om du har en pågående vattenläcka. Däremot kan du vänta tills nästkommande vardag med att byta ut den där blandaren som börjat krångla.

Kategorier
VVS

Rörmokare Stockholm – relining kan fungera

Stambyte är ett ord som som de flesta känner panik kring och detta även med viss rätt. Det är påfrestande att leva i en fastighet där ett stambyte sker då man dels ser den egna lägenheten förvandlas till en byggarbetsplats och där man dels också tvingas exempelvis dela dusch och toalett – under viss tid – med sina grannar. Att ett stambyte dessutom innebär att badrummet måste rivas ut är ytterligare ett minus. Kort sagt: det handlar om ett stort projekt som påverkar alla. Frågan är om det måste ske?

Frågar man en rörmokare i Stockholm om den saken så är svaret att ett stambyte någon gång måste ske – men att det finns alternativ som kan skjuta detta på framtiden. Idag ser man att en relining börjat bli ett både populärt och funktionellt alternativ till ett stambyte och att denna metod är fungerande för både villaägare och exempelvis större BRF:er.

En rörmokare i Stockholm kan genomföra en relining i både stora fastigheter och i vanliga villor. Det första som ska redas ut är kring huruvida stammarna kan fungera för en relining och om så är fallet så är det nästan uteslutande en bra lösning.

Så fungerar en relining

Vad är då en relining och vilka fördelar finns? En relining kan beskrivas som att en rörmokare i Stockholm använder de befintliga stammarna som mallar för att gjuta nya med. Stammarna som kan vara full av sprickor och i allmänt dåligt skick fylls med epoxiplast och då den stelnar så bildas nya rör och ledningar på insidan av dessa.

De stora fördelarna med detta är att det dels inte påverkar vardagen för de boende – en relining går fort och man behöver inte riva ut väggar för att genomföra projektet. Dels så är det betydligt billigare och dels så handlar det heller inte om några höga ljud och en massa byggjobb i samband med att man genomför reliningen.

Kort sagt: det handlar om en effektiv lösning som kan mota det jobbiga stambytet på framtiden. Med rätt rörmokare i Stockholm så får du en relining som håller i 20-30 år. Någon gång måste ett stambyte genomföras, men det går definitivt att skjuta upp det genom en relining.

Kategorier
VVS

VVS Stockholm – Hur mår dina stammar?

Som villaägare så handlar mycket om att agera preventivt. Genom att hålla saker och ting under uppsikt så kan man komma undan de höga kostnader som akuta skador för med sig. Skapar man ett bra schema för underhåll så kan man även planera för framtida åtgärder där exempelvis ett takbyte eller en dränering kan bekostas av en buffert man byggt upp som lite av en stridskassa.

Men, det finns även saker som man själv inte kan kontrollera och hålla under uppsikt. Stammarna är ett typiskt exempel på ett sådant område. Där bör man anlita ett företag inom VVS i Stockholm för professionell hjälp med att dels se över vilket skick stammarna håller – och dels också för att vidta åtgärder om någonting visar sig vara problematiskt.

Stammarna är de rör och ledningar för avlopp och vatten som löper på insidan av huskroppen – och som en följd av detta finns också problem för dig att på egen hand kontrollera skicket på dem.

Ett företag inom VVS i Stockholm ger dig nya stammar

Ett företag inom VVS i Stockholm kan med hjälp av ny teknik genomföra en rörinspektion. Detta sker med hjälp av kamera-utrustade slangar som förs in i stammarna och där man sedan – via en dator kan se över om det finns sprickor eller annat oroväckande.

Inte sällan så kan företaget inom VVS i Stockholm även komplettera en rörinspektion med en rörspolning. Finns det stopp – eller risk för detta som exempelvis en följd av fett, smuts eller annat i stammarna – så kan detta spolas bort med hett vatten och högt tryck. Det gör att man minimerar riskerna.

Skulle emellertid en rörinspektion visa på brister i stammarna så är det dags att agera. Något som numera inte är synonymt med ett dyrt och tidskrävande stambyte: idag finns ny teknik som innebär att man bygger nya rör inuti de befintliga. Tekniken kallas relining och det ger dig nya stammar för en bråkdel av priset – och där arbetet tar någon arbetsdag. Även en relining kan idag erbjudas av de flesta företag inom VVS i Stockholm.