Kategorier
Annat

Enkel elbilsladdning med laddstolpe i Stockholm

Med ny teknik kommer nya önskemål och behov. Vår ökade användning av elbilar kräver också motsvarande möjlighet till laddning. En laddstolpe i Stockholm löser dina problem med drivmedel.

Att så många människor väljer att använda elbilar är roligt och hoppingivande. Med minskat användande av fossila bränslen minskar vår negativa påverkan på klimatet och färre sjukdomsfall i relaterade sjukdomar registreras över tid. Det finns dock mycket att göra och önska vad gäller elbilsladdning förstås.

För den som är villaägare, eller boende i fristående hus över huvud taget, är den självklara lösningen att inhandla och installera en egen laddstolpe. Nej, det är ingen god idé att använda eluttaget och ja, det kostar men mindre än man tror att installera en laddstolpe istället.

Laddstolpe för företag eller BRF

Givetvis blir det också en positiv faktor för besökande eller boende om samma service kan erbjudas på arbetsplatser eller i BRF:ar. I en större stad bor procentuellt fler människor i lägenhetshus och de kan därför ställas inför ganska stora problem om inte laddmöjlighet kan erbjudas. För anställda där företaget har egen parkering ger det arbetsro och en attraktiv arbetsplats om man kan ladda bilen under arbetsdagen.

Oavsett vilket scenario som är ditt är det mer än smart att kontakta ett företag som sysslar med installation och försäljning av laddstolpar. Beräkningar av kapacitetsbehov och praktiska problem som när, var och hur lämnas med fördel till proffsen. Att man sedan har tillgång till service och liknande gör inte ont det heller. Ta steget och ta kontakt.