Stadens Eko

 


Stockholm Green Map drivs av den ideella föreningen Stadens Eko.
Stadens Eko har som mål att främja ett aktivt folkengagemang i stadens frågor gällande miljö, samhälle och kultur. Engagemanget ska uppstå genom olika kulturella och miljöinriktade projekt som fokuserar på staden; hur invånarna uttnyttjar och använder den och hur de kan påverka sin direkta närmiljö.

Stadens Ekos filosofi bygger på tron att en invånare i en stad som har möjlighet att påverka sin fysiska närmiljö blir mer aktiv och känner ett större ansvar för sin omgivning, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle och en roligare, bättre fungerande och mer levande stad.